Proteus

Proteus 8.6

Designs, tests and edits various PCB links
Người dùng đánh giá
3.8  (368 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
8.6.23165 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Labcenter Electronics

Create PCB projects and customize them in the special integrated environment with tools for advanced configuration of every link. It supports over 800 microcontroller variants and creates simulations from the completed schematics. Data import is possible.

Proteus là một thm nhập ứng với ISIS, ARES và 3D Xem mô-đun xuất hiện càng nhiều thẻ mô-đun. Chương trình kích hoạt thay đổi trên biểu đồ là phản chiếu qua PCB, BOM và Design Explorer trong thời gian thực. Proteus hàng thiết kế (DSN), bố trí (LYT) và tầm thường cơ sở dữ liệu vào một file dự án (PDSPRJ).
Thông tin được cập nhật vào: