Proteus

Proteus

Proteus เป็น integrated องโปรแกรมกับ ISIS, ARES และ 3D เครื่องมือแสดงมอดูล
คะแนนผู้ใช้
3.8  (180 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.3
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 3 รางวัล
Proteus คืนเดียว integrated องโปรแกรมกับ ISIS, ARES และ 3D เครื่องมือแสดงอดูลปรากฎตัวขึ้นเป็น tabbed มอดูล เปิดใช้โปรแกรมเปลี่ยนแปลงบรอดคล้องกับแผนผังท้อนให้เราเห็นอีกฝั่ง PCB, BOM และ Design Explorer ขึ้นตามเวลาจริงด้วย Proteus ร้านการออกแบบ(DSN), ผังแป้นพิมพ์(LYT)และเหมือนกันฐานข้อมูลด้วยการโดดครั้งเดียวโครงการแฟ้ม(PDSPRJ น)
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: